Donkerblauw balk

MEET IN WELKE MATE JOUW DIGITALE WERKMIDDELEN LEIDEN TOT STRESS, ABSENTEISME EN JOBVERLOOP

OPLOSSING OP MAAT

De DCI brengt het comfort van medewerkers in kaart doorheen een digitaal transformatieproces. Als unieke kers op de taart geeft de index een prognose van mogelijke uitval door absenteïsme of job-verloop bij uw medewerkers en een indicatie rond het algemeen mentaal welzijn van uw organisatie.

Digital transformation chart dat aangeeft hoe de DCI je werkomgeving en welzijn kan verbeteren

5 DIGITALE STRESSFACTOREN

DE 5 DIGITALE STRESSFACTOREN WORDEN AAN DE HAND VAN EEN VRAGENLIJST VOOR MEDEWERKERS IN EEN BEDRIJF IN KAARTGEBRACHT. DE LOGICA VAN DE VRAGEN EN ACHTERLIGGENDE ALGORITMES EN VARIABELEN MAKEN ONDERSCHEID TUSSEN PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE STRESS.

ER WORDT GETOOND HOE DAT DE 5 DIGITALE STRESSFACTOREN TEGENOVER DE 3 DIGITALE TRANSFORMATIE PIJLERS HET RESULTAAT VOORTBRENGEN

De Digital Comfort Index verbindt digitale werkdrukfactoren met gekende organisatorische werkdrukfactoren. De DCI is onderbouwd met pragmatisch geteste algoritmes en een methodologie die de factoren in een zo breed mogelijke context plaatsen en ze ook in verband brengen met
absenteïsme, uitval, job-verloop en
algemeen welzijn.


Voor elke organisatie die zich in een digitale transformatie bevindt, is de DCI meest omvattende indicator om het mentale welzijn en ervaren comfort tijdens die transformatie te
monitoren en bij te sturen door diverse maatregelen die later aan bod komen.

De Digital Comfort Index verbindt digitale werkdrukfactoren met gekende organisatorische werkdrukfactoren. De DCI is onderbouwd met pragmatisch geteste algoritmes en een methodologie die de factoren in een zo breed mogelijke context plaatsen en ze ook in verband brengen met absenteïsme, uitval, job-verloop en algemeen welzijn.

Voor elke organisatie die zich in een digitale transformatie bevindt, is de DCI meest omvattende indicator om het mentale welzijn en ervaren comfort tijdens die transformatie te
monitoren en bij te sturen door diverse maatregelen die later aan bod komen.

WIE WINT WAT

DE MEDEWERKER

Heeft een beter inzicht op wat stress veroorzaakt en wat digitaal comfort biedt. De medewerker kan daardoor gerichter en bewuster met individuele stressfactoren omgaan

HUMAN RESOURCES

Heeft een geconsolideerd zicht op mogelijk jobverloop en uitval door absenteïsme en kan ism andere diensten verder aan een beleid werken om deze indicatoren zo laag als mogelijk te houden. HR kan de geconsolideerde DCI ook inzetten als troef voor het aantrekken van nieuwe medewerkers

TRAINING & COACHING

Verantwoordelijken voor training en coaching kunnen op basis van de DCI trajecten uitwerken om mensen te begeleiden in een of meer dan de 5 gebieden door vaardigheden aan te leren, begeleiding te voorzien en soft skills aan te leren

DE IT-VERANTWOORDELIJKE

Hebben een extra indicator bij de hand om de digitale transformatie nog meer mens-centrisch uit te voeren. Aan de hand van de 5 werkdrukfactoren in combinatie met de 3 pijlers waar digitale transformatie rond draait, kan planning en uitvoering worden bijgestuurd ten voordele van maximaal digitaal comfort binnen de context van de doelstellingen.

het board of directors

De beleidsvoerders van de organisatie weten dankzij de DCI hoe gelukkig medewerkers zijn op de werkvloer. Deze wetenschap kan samen met andere indicatoren en barometers gebruikt worden in de bedrijfs-branding (naast bvb sustainability, best employer, most customer centric, …)

DE KLANT

Klanten van bedrijven waar de DCI hoog is, zullen ongetwijfeld een betere end-to-end customer experience hebben. Er zal meer ruimte zijn om vertrouwen te bouwen dankzij gelukkigere gesprekspartners. Beter gerodeerde processen zullen ook bijdragen tot een uitmuntende klantenervaring en -trouwheid

WAAROM DIGITAAL COMFORT METEN IN JOUW BEDRIJF

DE EERSTVOLGENDE STAP

Je start met de teaser-enquete die je in enkele minuten inzicht geeft in de perceptie van jouw toegevoegde waarde en de daarmee gepaard gaande stress. Vervolgens krijg je toegang tot de volledige vragenlijst waar je in gemiddeld 10 minuten door 50 vragen wandelt die je na afloop onmiddellijk de resultaten en aanbevelingen geeft.

REQUEST DOCUMENTATION